Something else

เกี่ยวกับบริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด


บริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อจำหน่ายยา (รวมถึงยาใหม่ และยาสามัญ) อุปกรณ์การแพทย์และอาหารเสริม ให้กับโรงพยาบาลและร้านยา

โดยผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจยาในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี เรามีความรู้ ประสบการณ์ และความรักในงานของเรา สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งมั่นยึดเป็นแนวทางในการทำงานคือเราต้องการเป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้า และคู่ค้า

การทำงานที่ไม่หยุดยั้งของเราจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจที่แข็งแกร่งของเรา

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด


บริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อจำหน่ายยา (รวมถึงยาใหม่ และยาสามัญ) อุปกรณ์การแพทย์และอาหารเสริม ให้กับโรงพยาบาลและร้านยา

โดยผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจยาในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี เรามีความรู้ ประสบการณ์ และความรักในงานของเรา สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งมั่นยึดเป็นแนวทางในการทำงานคือเราต้องการเป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้า และคู่ค้า

การทำงานที่ไม่หยุดยั้งของเราจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจที่แข็งแกร่งของเรา

ดูเพิ่มเติม

ความเชื่อของเรา
3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ

Our Believe Image

ENLIGHTENMENT


ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการทำงานกับลูกค้า เรามีความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของพวกเขา เราจะจัดทำแผนธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังเหล่านั้น เป้าหมายหลักคือการมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของลูกค้าและการเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขา

Our Believe Image

STAKEHOLDER PARTNERSHIPS


เรามุ่งที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวและความสำเร็จร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในฐานะบริษัทผู้ขายเภสัชภัณฑ์เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานโดยยึดจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอันดับแรก เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

Our Believe Image

PERSISTENCE


เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ในสิ่งที่เราเรียนรู้ และสิ่งที่เราเชื่อ โดยเราจะมุ่งสู่เป้าหมายและเผชิญกับอุปสรรคด้วยความคิดเชิงบวกและความเข้าใจว่าทุกอย่างสามารถบรรลุได้ด้วยความมุ่งมั่น

Our Believe Image

ENLIGHTENMENT


ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการทำงานกับลูกค้า เรามีความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของพวกเขา เราจะจัดทำแผนธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังเหล่านั้น เป้าหมายหลักคือการมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของลูกค้าและการเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขา

Our Believe Image

PERSISTENCE


เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ในสิ่งที่เราเรียนรู้ และสิ่งที่เราเชื่อ โดยเราจะมุ่งสู่เป้าหมายและเผชิญกับอุปสรรคด้วยความคิดเชิงบวกและความเข้าใจว่าทุกอย่างสามารถบรรลุได้ด้วยความมุ่งมั่น

Our Believe Image

STAKEHOLDER PARTNERSHIPS


เรามุ่งที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวและความสำเร็จร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในฐานะบริษัทผู้ขายเภสัชภัณฑ์เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานโดยยึดจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอันดับแรก เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

Maps
Maps
ร้านยา 750 ราย
โรงพยาบาลเอกชน 120 ราย
โรงพยาบาลรัฐ 200 ราย
องค์การเภสัชกรรม .

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท


* ยาปฏิชีวนะ

* ยาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

* ยาที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก

* ยาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

* ยากลุ่มอื่นๆ

* เครื่องมือแพทย์

* อาหารทั่วไป

Product Images
Product Images
Product Images

OUR DISTRIBUTION PARTNER

Transportation Image
Transportation Image
ดีเคเอสเอชประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2449 ภายใต้ชื่อของ Diethelm & Co. ดีเคเอสเอชประเทศไทยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในแง่ของยอดขาย โดยมีพนักงานมากกว่า 11,000 คน นอกจากนี้ดีเคเอสเอชประเทศไทยยังเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มดีเคเอสเอชอีกด้วย

บริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด ได้ลงนามสัญญาจัดจำหน่ายกับ
ดีเคเอสเอชเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยดีเคเอสเอชจะเป็นพันธมิตรของเราในกระบวนการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่ การรับออเดอร์ การจัดส่ง การจัดการสินค้าคงคลังและการเรียกเก็บเงิน

ประสิทธิภาพการจัดส่ง
- กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งภายในวันถัดไป
- ต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 72 ชั่วโมง

ความเป็นมืออาชีพของดีเคเอสเอชจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานของบริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด ได้เป็นอย่างดีในทุกๆกระบวนการ

EUREKA PHARMA SOLUTION CO., LTD.

“ ในยุคปัจจุบันที่โลกไร้ขอบเขตทำให้การเชื่อมต่อในทุกภาคส่วนเกิดขึ้นได้

และจะเอื้อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างเรื่องราวของพวกเขาเองได้


ทีมงานของเรามีความรู้ ประสบการณ์ มีความเข้าใจกฎ ระเบียบ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

และที่สำคัญคือเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป


สำหรับส่วนงานที่เราไม่คุ้นเคย เราจะเลือกเป็นพันธมิตรกับมืออาชีพในด้านนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เราแข็งแกร่งขึ้น”

EUREKA PHARMA SOLUTION CO., LTD.

“ ในยุคปัจจุบันที่โลกไร้ขอบเขตทำให้การเชื่อมต่อในทุกภาคส่วนเกิดขึ้นได้

และจะเอื้อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างเรื่องราวของพวกเขาเองได้


ทีมงานของเรามีความรู้ ประสบการณ์ มีความเข้าใจกฎ ระเบียบ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

และที่สำคัญคือเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป


สำหรับส่วนงานที่เราไม่คุ้นเคย เราจะเลือกเป็นพันธมิตรกับมืออาชีพในด้านนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เราแข็งแกร่งขึ้น”

บริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทยาที่จัดเป็น Thailand pharmaceutical company ในประเทศไทยดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพอันได้แก่ ยา, เครื่องมือแพทย์, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ให้กับโรงพยาบาล คลินิก และร้านยา บริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด เป็น Thailand pharmaceutical company ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยจัดตั้งขึ้นในปี 2561 แต่ผู้บริหารของบริษัทนั้นมีประสบการณ์ในการขายและการตลาดอย่างน้อย 25 ปี ซึ่งเราสามารถให้ข้อมูล หรือข้อเสนอที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด จัดเป็น Thailand pharmaceutical company ที่มี พันธมิตรคือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะช่วยจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าด้วยความรวดเร็วแม่นยำ มีตัวชี้วัดคือการจัดส่งในกรุงเทพจะจัดส่งของถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชม. ส่วนทางต่างจังหวัดจะจัดส่งของถึงมือ ลูกค้าภายใน 72 ชั่วโมง บริษัท ยูเรก้า ฟาร์มา โซลูชั่น จำกัด จัดเป็น Thailand pharmaceutical company น้องใหม่ที่มีความตั้งใจจะเป็นพันธมิตรที่ดีกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ภาคส่วน ตั้งแต่ ลูกค้า supplier และ stakeholder จากประสบการณ์ที่ยาวนานของทีมบริหาร ประกอบกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ที่เราดำเนินอยู่เป็นอย่างดี เรามีความมั่นใจว่า “Eureka Pharma Solution will be one of the dominant Thailand pharmaceutical company in the near future.”